Gmina Solec-Zdrj

Środa, 13 grudnia 2017, Do końca roku 18 dni Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji

Dane adresowe

Urząd Gminy
ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój
tel. (041) 377 60 39 (041) 377 60 41,
fax. (041)377 60 22.
e-mail : ug@solec-zdroj.pl

 

Referaty

 Sekretariat wew. 11


Gospodarka Komunalna wew. 32, 33

wod - kan, odpady komunalne wew. 36


Referat Finansowy wew. 15

podatki wew. 14,28

księgowość wew. 17,20,21

 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy wew. 13, 26

Urząd Stan Cywilnego wew. 30

Ewidencja Ludności wew. 23

Referat Oświaty (świadczenia rodzinne) wew. 34

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wew. 31, 35

Gospodarka Przestrzenna i Ochrona Środowiska wew. 19

 

 

 

 

Numery rachunków bankowych Gminy Solec-Zdrój

1. Wpłaty związane z opłatami skarbowymi, podatkami i opłatami lokalnymi należy wpłacać na rachunek : 19851700070000000003900083 

2. Wpłaty związane z opłatami za wywóz śmieci, opłat za zużycie wody i utylizację ścieków nr rachunku :57851700070000000003900078

 

Wszelkie wpłaty zobowiązanego - podatnika - osoby fizycznej na podstawie przelewu bankowego wnoszone z rachunku bankowego prowadzonego przez NBS Solec- Zdrój na wszystkie rachunki bankowe Gminy wolne będą od prowizji bankowej.

Natomiast od wpłat gotówkowych pobierana będzie prowizja przy dokonaniu wpłaty   zgodnie z taryfą NBS Solec-Zdrój

 

 

Gminne Centrum Kultury
ul. Partyzantów, 28-131 Solec-Zdrój
tel. (041)377 60 49  
e-mail :gcksolec@wp.pl

Zespół Szkół w Solcu-Zdroju
ul. 1 Maja 16, 28-131 Solec-Zdrój
Szkoła Podstawowa, tel. (041)377 60 21    
Samorządowe Przedszkole, tel.(041)377 047

Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II

tel. (041)3776284

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie
28-131 Zborów
tel. 041 3777002     

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 0413776039 w. 31 lub 35

 

 

 

Copyright © 2007 Urząd Gminy Solec-Zdrój.

Osób on-line: 2